Tabăra terapeutică este o platformă bună pentru comunicarea nu numai a celor dependenți, ci și a diferiților specialiști din acest domeniu, a personalităților publice și a politicienilor, ceea ce ajută la rezolvarea multor probleme legate de dependență și tratamentul acesteia. Ceea ce este deosebit de plăcut pentru noi, e faptul că tabăra noastră a fost vizitatată de oaspeții din Moldova. În special, tabăra a fost vizitată de Mircea Grecu – președinte al centrului Internațional de prevenire a comportamentului de dependență (CIPIDA), psiholog, magistru în științe juridice, autor de basme, cărți, ziare și reviste publicații la tema de prevenire a comportamentului de dependență și Vladimir Odnostalco – deputat în Parlamentul Republicii Moldova, psiholog, vice-președintele al comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie.

Acest fapt este un semn bun că problema dependenței societății în țara noastră nu este indiferentă. Ea nu s-a pierdut în nuanțele altor probleme, printre manipulările informaționale și piarul politic. Nimeni n u încearcă să tacă despre această problemă, să o ascundă, să o ignore. Se pare că se dorește cu adevărat să fie rezolvată.

Suntem convinși că asemenea evenimente vor ajuta la aducerea procesului de recuperare de dependență din Moldova la un nivel calitativ nou.